O metodzie

Metoda według Alfreda Tomatisa jest treningiem kształcenia uwagi słuchowej oraz modyfikacji słyszenia na poszczególnych częstotliwościach . Wpływa w sposób naturalny i nieinwazyjny na układ słuchowy oraz mózg , w efekcie czego prowadzi do znaczącej poprawy w zakresie umiejętności uczenia się , skupiania uwagi , komunikacji , czytania , słuchania oraz procesów integracji sensorycznej . Spektrum oddziaływania metody jest bardzo szerokie a szczegółową informację na ten temat można znaleźć na stronie mojego gabinetu terapeutycznego www.terapiasluchu.eu

Opis oferty:

Terapia metodą Tomatisa – rehabilitacja słuchowa, prowadzę diagnozę i terapię metodą A Tomatisa pracując na oryginalnym , wysoko wyspecjalizowanym sprzęcie analogowym, na którym działają specjaliści – moi koledzy na całym Świecie. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metody Alfreda Tomatisa.

Do kogo skierowana jest terapia :

Dla każdej osoby z problemami słuchu – dla dzieci i dorosłych z nadwrażliwością słuchową, dla dzieci adoptowanych, z problemami w zakresie mowy , ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera, Autyzmem czy ADHD , dla dzieci z problemami w czytaniu czy pisaniu lub z problemami w zakresie mowy, dla osób z zaburzeniami koncentracji i uwagi , dla każdej osoby która pragnie szybciej nauczyć się wybranego języka obcego .

  • dla osób z zaburzeniami przedsionkowymi
  • dla osób z problemem integracji postawy ciała
  • dla osób z problemem nauki języka obcego
  • dla osób z problemem koncentracji uwagi i pamięcią
  • dla osób z nadruchliwością
  • dla osób z nadwrażliwością
  • dla osób z zaburzoną komunikacją werbalną oraz niewerbalną ( osoby jąkające się , z różnymi zaburzeniami mowy )
  • dla osób z problemem wyrażania emocji , z obniżonym nastrojem

Na czym polega terapia :

Proces kształcenia uwagi słuchowej na podstawie metody A.Tomatisa polega na usprawnianiu mięśni ucha i wykształceniu u osoby prawidłowego słuchania ponieważ słyszenie to nie to samo co słuchanie. Terapia polega na słuchaniu materiału dźwiękowego za pomocą tzw ,, elektronicznego ucha” , który konstruowany jest w sposób indywidualny dla pacjenta czyli dobierane są odpowiednie parametry.

Test uwagi słuchowej :

Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest testem uwagi słuchowej na wysoko wyspecjalizowanym sprzęcie – audiometrze. Badanie to pomaga określić stopień uwagi słuchowej . Przeprowadzany jest również wywiad z rodzicem ( dotyczy przebiegu ciąży , rozwoju dziecka w pierwszym roku życia i latach następnych oraz informacji o przebytych chorobach ).

Procedura przeprowadzenia treningu w gabinecie wygląda następująco :

Etap I – 30 godzin słuchania rozłożonych na okres 15 dni , po dwie godziny dziennie ;

Etap II – 15 godzin słuchania plus ćwiczenia aktywne z mikrofonem ;

Pierwszy etap koncentruje się na biernym słuchaniu materiału dźwiękowego , drugi natomiast ( który nie zawsze jest konieczny ) poszerzony jest o aktywny udział pacjenta tj. każdego dnia podczas treningu słuchowego wykorzystuje on 30 minut na pracę z mikrofonem .

KIM BYŁ ALFRED A. TOMATIS?

Dr Alfred Tomatis urodził się w 1920 r. Jego ojciec byt słynnym śpiewakiem operowym, Alfred wychował się więc w środowisku, w którym ważną rolę odgrywała muzyka. Ukończył medycynę na Uniwersytecie Paryskim, specjalizując się w otolaryngologii i audiologii.

Przez ponad 50 lat Tomatis prowadził badania nad funkcjonowaniem ucha i jego wpływem na słyszenie, język i uczenie się. Zmienił nasze spojrzenie na związek między uchem a głosem, tworząc rewolucyjną metodę – Metodę Tomatisa oraz technologię – Elektroniczne Ucho, stosowaną obecnie w ponad 200 ośrodkach na całym świecie. Korzystają z niej dzieci, nastolatki i dorośli mający trudności – od łagodnych do bardzo poważnych – z komunikacją, nauką i posługiwaniem się językiem. Odkrycie Efektu Tomatisa, zgodnie z którym głos emituje tylko to, co ucho może usłyszeć – położyło podwaliny pod interdyscyplinarną naukę, której twórcą był także Tomatis, Audio–Psycho–Fonologię (A.P.P. Audio–Psycho–Phonology). Uznając związek pomiędzy uchem, głosem i ruchem podjął próbę kompleksowego wyjaśnienia funkcjonowania człowieka, koncentrując się na systemie słuchowym. Prace Tomatisa znajdują różnorodne zastosowanie – w edukacji, medycynie, językoznawstwie, rozwoju osobowości czy muzyce. Profesor Alfred Tomatis uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Paryskim specjalizując się w laryngologii. Został konsultantem ds problemów słuchu i mowy.

Kontakt

+48 661 061 506

tomatis@terapiasluchu.eu

Łódź, ul. Senatorska 52