Metoda Tomatisa - Najczęsciej zadawane pytania

Jaka jest najbardziej zaobserwowana skuteczność stosowania Metody Tomatisa u pacjenta?

Według rodziców dzieci , osób dorosłych uczestniczących w treningu to;

 • poprawa jakości głosu (mówionego i śpiewanego)

 • koncentracji uwagi

 • rozumienia mowy oraz słowa pisanego

 • poprawa zdolności w komunikacji

 • szybsze przyswajanie nauki języków obcych

 • punktualności

 • poczucia rytmu

 • poczucia autonomii i niezależności

 • ogólnego zachowania (spokój, otwartość, wyciszenie)

 • zmniejszenie efektu jąkania

 • poprawa jakości słuchu

Jak szybko widzę efekty Metody Tomatisa?

Efektywność metody jest bardzo zróżnicowana . Jest ona bardzo indywidualna w zależności od problemu z jakim pacjent przychodzi . Jednak można powiedzieć , że rezultaty będą rozpatrywane na dwóch poziomach – zewnętrznym i wewnętrznym . Pierwszy poziom najbardziej widoczny może pojawić się w pierwszych dniach lub tygodniach i dotyczy zauważenia np. poprawy jakości mowy, słuchu itp. o czym wspomniałam w punkcie pierwszym . Natomiast w drugim poziomie mniej spektakularnym odnośnie widocznych zmian – wewnętrznym to praca naszego mózgu , który potocznie mówiąc musi się nauczyć – przestroić na nową częstotliwość zapodaną podczas sesji terapeutycznych z uchem elektronicznym , za pośrednictwem którego Metoda Tomatisa uznawana jest za proces dynamiczny . Ważny jest fakt , że zmiana zapisana w naszym mózgu będzie na tyle trwała , iż da wieloletnie efekty . Jedynym czynnikiem braku utrzymywania się ich mogą być mechaniczne urazy , wypadki które w sposób trwały uszkodzą aparat słuchu lub nasz mózg .

Czy sukcesy uzyskane w trakcie terapii Tomatisa zostają zachowane?

Tak, efekty terapii Tomatisa utrzymują się z tego prostego powodu, że nie są one elementem wytworzonym, lecz powrotem do stanu równowagi. Albowiem, nawet jeżeli motywy terapii są bardzo zróżnicowane, to każdorazowo dotyczą one jakiejś dysfunkcji, czyli mniej lub bardziej określonemu stanowi niezrównoważenia neurofizjologicznego. Praca z Uchem Elektronicznym będzie miała na celu przywrócić pacjentowi tzw stan równowagi, niż jest dowolna inna sytuacja dysfunkcyjna z którą zgłasza się pacjent .. Tak więc w ogromnej większości przypadków stwierdza się nie tylko trwanie postępu w trakcie sesji, ale również jego utrzymanie, gdy tylko proces ewolucji doprowadzi do stanu normalności.

Czy są bariery wiekowe skuteczności Metody Tomatisa?

Pamiętajmy , że im szybciej zdiagnozujemy dysfunkcję lub im szybciej pogodzimy się z problemem to lepsze i efektywniejsze będą rezultaty . Metoda Tomatisa jest skuteczna we wszystkich okolicznościach, ale trzeba mieć świadomość, iż niektóre kryteria mogą ułatwiać lub, wręcz przeciwnie, hamować poprawę sytuacji danego pacjenta. Co za tym idzie , w zależności od powodu wizyty w gabinecie , młody wiek może być czynnikiem ułatwiającym: w szczególności kiedy problematyka dotyczy problemów językowych, psychomotorycznych lub szkolnych. Natomiast u pacjentów starszych (młodzież, dorośli), motywacja osobista pozwala bardzo często pokonać trudności spowodowane długotrwałością zaburzeń. W praktyce nie ma więc rzeczywistego limitu wiekowego w celu skorzystania z Metody Tomatisa, a doświadczenie pokazuje, że dobre rezultaty uzyskuje się w przypadkach znaczącej większości osób, niezależnie od tego czy będą one dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi czy starszymi.

Czym różni się Metoda Tomatisa a terapia wg Tomatisa, która także wykorzystuje dźwięk?

Na Metodę Tomatisa powołuje się wiele źródeł i wiele osób w Polsce i na świecie, ponieważ jej sława budzi zaufanie klientów; niestety, sprzedawane produkty i oferowane rodzaje terapii zwykle nie mają żadnego związku z pracami profesora Alfreda Tomatisa i ocierają się o nieuczciwość wobec pacjentów. Metodę Tomatisa mogą stosować tylko i wyłącznie wysokokwalifikowani terapeuci przeszkoleni przez specjalistów z Centrum Tomatisa w Luksemburgu, dlatego uzyskanie certyfikacji i licencji jest procesem długotrwałym i dostępnym jedynie dla wąskiego grona ekspertów. Stąd zapewne wiele osób próbuje wykorzystywać markę Tomatis® dla własnych celów, nie posiadając jednak do ich osiągnięcia ani niezbędnej wiedzy, ani odpowiedniego sprzętu. Powołujący się na Metodę Tomatisa twórcy materiałów muzycznych produkują najczęściej tylko zbiory lepiej lub gorzej nagranych utworów, które nie mogą wywołać efektów osiąganych podczas terapii Tomatisa.Dlaczego? Otóż każde nagranie podane na lub przez komputer , pendriv lub inny system nagrań jest obróbką cyfrową , a kluczem terapii wg Alfreda Tomatisa jest system analogowy podawany pacjentom . Terapeuta Metody Tomatisa ma w swoim posiadaniu certyfikowany sprzęt ANALOGOWY i tzw ,, ucho elektroniczne,, które wymusza adaptację ucha ludzkiego do odpowiedniego sposobu odbierania języka i wywołania odpowiednich czynności wokalnych . Do tego celu terapeuta wykorzystuje również odpowiednie słuchawki stworzone tylko i wyłącznie do celów terapii , za pomocą których dźwięk dochodzi drogą powietrzną i drogą kostną . Niezbędna jest też wiedza i doświadczenie ekspercie terapeuty, który potrafi napisać indywidualny program dla każdego pacjenta , dobrać oprogramowanie i odpowiednio dostroić sprzęt. Te bardzo specyficzne funkcje pozwalają dzięki elektronicznemu bramkowaniu, przewodnictwu kostnemu i powietrznemu na pracę nad słuchaniem, lateralizacją słuchową, spacjalizacją , akomodacją, precesją i analizą dźwięków.

Czy Metoda Tomatisa może być niebezpieczna?

Nie, ponieważ Metoda Tomatisa nie jest leczeniem w medycznym znaczeniu tego słowa. Metoda Tomatisa pozwala na powolny, stabilny powrót do normalności, nie wywołując sytuacji traumatycznych ani stanów niezrównoważenia. Pacjent odnajduje swoją własna normę .

Czy i w jaki sposób można ocenić rezultaty terapii ?

Na początku przeprowadzany jest wywiad oraz test uwagi słuchowej , który kwalifikuje pacjenta do pracy terapeutycznej oraz na koniec sesji aby sprawdzić skuteczność terapii (czyli po 30 godzinach terapii ). Test uwagi słuchowej pozwala już na przedstawienie określonych informacji dotyczących przede wszystkim funkcji analizy dźwięków, lateralizacji słuchowej, spacjalizacji i dostosowania do otaczającego środowiska.

Jak długo trwa skuteczna terapia metodą Tomatisa?

Terapia Metodą Tomatisa może być bardzo zróżnicowana . Wynika to często z faktu złożoności problemu z jaką zgłasza się pacjent .Bardzo często wystarcza jedna sesja terapeutyczna , która trwa 15 dni po 2 godziny dziennie ( 30 godzin ) i niejednokrotnie wystarcza . Wtedy terapeuta wykonuje badanie słuchu celem zakończenia terapii lub jej kontynuacji w drugim etapie , który trwa 15 godzin .Ważna jest tu PRZERWA 2 lub 3 miesiące aby dać czas na tzw ,, optymalną autonomię,, przed podjęciem drugiego etapu .Każdy pacjent przed podjęciem pierwszego czy drugiego etapu terapii musi być zdrowy – bez żadnej infekcji górnych czy dolnych dróg oddechowych.

Czy terapię Metodę Tomatisa można łączyć z innymi terapiami?

Tak, i w niektórych przypadkach może to się okazać nawet skuteczne. Może się zdarzyć, że osoba już jest poddawana terapii, a jej terapeuta znając Metodę Tomatisa jest świadomy aktywacji, jakiej można dokonać pracując z Uchem Elektronicznym . W takich przypadkach Metoda Tomatisa będzie oddziaływała jako technika pozwalająca zoptymalizować skuteczność terapii zewnętrznych. Wielu ludzi z branży już o tym wie i decyduje się współpracować ze specjalistami Tomatisa, lub decydują się kształcić osobiście na potrzeby tej Metody, żeby uczynić skuteczniejszymi własne techniki pracy.

Czy przerwy w terapii są konieczne?

TAK .Mózg potrzebuje nie tylko intensywnej i powtarzalnej stymulacji, ale także okresów, kiedy nie jest pobudzany. To pozwala mu skonstruować i ustabilizować poczynione zmiany. Reguła ta jest zawarta w każdej formie treningu, ponieważ jej zasadą jest to, że po wysiłku następuje faza pozornej pasywności, w rzeczywistości zaś chodzi o fazę integracji. Pobudzenie powoduje rodzaj perturbacji naszego organizmu, dlatego musimy zapewnić mu fazy odpoczynku, w trakcie których odbywa się owa integracja. To jest również powodem tego, że sesje odbywają się w ciągu 15 dni po 2 godziny stymulacji Uchem Elektronicznym dziennie. Celem Metody Tomatisa jest doprowadzenie pacjenta w jak najszybszym czasie do stanu optymalnej autonomii. Ważne jest aby w trakcie trwania terapii jej nie przerywać – czyli 15 dni bez przerw od poniedziałku do piątku ( pomijamy sobotę i niedzielę )

Dlaczego muzyka Mozarta?

Oprócz tego , że utwory cechuje doskonała forma i struktura , melodia i rytm łączy niemal matematyczna harmonia . Kompozycje są skomponowane w precyzyjny sposób . Muzyka Mozarta jest rytmiczna , precyzyjne dźwięki i utrzymanie w rytmie 60 uderzeń na minutę to nie tylko stymulacja dla mózgu . Według badaczy ta muzyka pozwala obniżyć ciśnienie tętnicze krwi , ponieważ w trakcie słuchania serce odzyskuje swój prawidłowy rytm . Mozart wg naukowców to pobudzenie immunologicznego systemu , a także zmiana fal mózgowych , co stanowi optymalne warunki do procesu kształcenia . Zawiera w sobie możliwość wsparcia mózgu na każdej częstotliwości za pomocą jedynie ,, ucha elektronicznego,, , które jest modyfikacją naturalnego ucha ludzkiego .Faktem jest, że po wielu doświadczeniach z innymi rodzajami muzyki, wyniki osiągnięte przy wykorzystaniu muzyki Mozarta są zadziwiające, niezależnie od rejonu świata, gdzie ją zastosowano: stwierdziliśmy faktycznie, że muzyka ta jest na wszystkich kontynentach nie tylko akceptowana, ale pozwala także każdemu pacjentowi odnaleźć własną równowagę wewnętrzną. Żeby zrozumieć to oddziaływanie na ludzkie zrównoważenie trzeba pamiętać, że muzykę cechuje rytm, który dotyka sfery cielesnej, harmonia, która ma kontakt ze sferą emocjonalną i melodia, mająca powiązanie ze strukturami intelektu. W epoce klasycznej te trzy parametry miały być idealnie zrównoważone, co jednak rzadko miało miejsce, gdyż zazwyczaj dominował jeden z nich, tworząc szczególny rodzaj przekazu muzycznego. W przypadku Mozarta jednak wydaje się, że ta równowaga została osiągnięta nadając jego muzyce uniwersalny charakter

Czy muzyka filtrowana jest konieczna?

Mniej więcej do częstotliwości 4000 Hz filtrowanie pozwala mózgowi orientować się w kwestii analizy akustycznej poszczególnych stref . Słuchanie dźwięków filtrowanych na wyższym poziomie odpowiada doświadczeniom okresu płodowego, co nie zmienia faktu, że płód słyszy także niższe częstotliwości. Według prof. Alfreda Tomatisa, skoro ucho funkcjonuje tak wcześnie w okresie rozwoju płodowego, to ma to miejsce po to, żeby dynamizować układ nerwowy w czasie jego kształtowania; wykorzystując tę ważną rolę ucha w okresie płodowym Alfred Tomatis zastosował dźwięki filtrowane, aby wspomóc ucho w jego funkcji rozróżniania dźwięków. Poza tym, z racji fizjologii ucha środkowego, dźwięki wysokie powodują pobudzenie nerwowe dużo silniejsze niż dźwięki niskie. Świadczy o tym choćby fakt, że komórki rzęsowate, będące receptorami stymulacji dźwiękowej, są dużo liczniejsze w strefie recepcji i analizy dźwięków wysokich niż w strefie dźwięków niskich.

Czy Metoda Tomatisa jest skuteczna w przypadku utraty słuchu?

Metoda Tomatisa nie jest w stanie poprawić słuchu kiedy jego utrata jest nieodwracalna; natomiast pozwala ona, niezależnie od przypadku, polepszyć potencjał słyszalności nawet stosunkowo słabej.

Kontakt

+48 661 061 506

tomatis@terapiasluchu.eu

Łódź, ul. Senatorska 52